Det er muligt for spejdergrupper i Køge området at ansøge Køge Gildet om økonomisk støtte til gennemførelse af større aktiviteter og projekter.

Det er også muligt for øvrige foreninger/organisationer og/eller grupper af privatpersoner, at søge om støtte af humanitær art til almen velgørende og almennyttige samfundsmæssige opgaver.

Se nærmere under fanebladet “Udvalg”.