Invitation til gildemøde

 

Invitation til Gildemøde onsdag, den 29. marts 2017

Vi mødes i Spejderhuset klokken 19.00, hvor vi har inviteret Steen Gede, dansk erhvervsleder og tidligere bestyrelsesmedlem i DSB, til at fortælle om sagen om IC4 togene. Såfremt tiden tillader det, vil Steen også fortælle om parallelsamfund, som findes i rengøringssektoren.

Efter Steen Gedes foredrag, som forventes af vare ca. 1 time, byder gruppe 5 og 6 på et måltid koldt mad. Husk selv at medbringe drikkevarer.

Efter maden serveres kaffe og kage, og mon ikke vi kan nå en fællessang inden vi slutter kl. 22.00.

Gruppevis tilmelding med navne til Kennith, senest fredag d. 24/3 på mail kennithmedi@gmail.com  eller SMS/telefon: 61 20 64 44.

Gruppe 5 og 6 glæder sig til at se jer

Gildemøde den 21. september 2016

Gildemøde

Så er det snart tid for sæsonens første gildemøde. Vi mødes i Spejderhuset, onsdag den 21. september klokken 19, hvor vi skal spille samtalespil.

Hvad er et samtalespil? Lone, som sammen med distriktets øvrige DGM har været med til at udforme spillet vil give os en uddybende beskrivelse af spillet, og hvordan vi skal spille det. Lone vil sammen med Torben føre os igennem aftenens forløb, så vi oplever en samtale på en anderledes og struktureret måde.

Men kort fortalt er meningen med spillet, at samle tanker og ideer fra gilderne og lade svarene danne baggrund for en pjece, der fortæller om ”Spejderideen for voksne”.

Efter spillet serverer gruppe 4 en flæskestegssandwich og kaffe med hjemmebag. Drikkelse til sandwichen sørger man selv for.

Gruppevis tilmelding med navne til Conny og Ole, senest fredag den 16. september conny.ole@webspeed.dk eller telefon: 56 65 10 93

PS: DGM = Distriktsgildemester.

Årsprogram 2016-2017

1. Sct. Georgs Gilde. Køge

AUGUST
5. Friluftsgildehal.  Gr. 3

SEPTEMBER
6. Møde for gildeledelse. Distriktet
10/11 Kristianstad på besøg. Udvalg
21.  Gildemøde.  Gr. 4
28. Gilderådsmøde.  Ledelsen

OKTOBER
24. Fellowship day.  Distriktet

NOVEMBER
5. I-dag.   Distriktet
9. Gildehal.  Gr. 5-6
Fredslys ceremoni.  GIM
26. Adventstravetur. Gr. 6

DECEMBER
7. Gilderådsmøde.   Ledelsen

JANUAR
04. Nytårsgildehal.  Gr. 2
11. Nytårskur f/GM.     Distriktet
25. Gildemøde.  Gr. 3

FEBRUAR
27. Distriktsgildehal. Distriktet

MARTS
15. Gildeting.  Gr. 4
29. Gildemøde.  Gr. 5-6

APRIL
2. Ledelsesseminar.        Distriktet
12. Gilderådsmøde.  Ledelsen
19. Sct. Georgs Gildehal Gr. 1

MAJ
12. Forårstur  Gr. 2
17. Distriktsgildeting. Distriktet
28. Gilderally.  Udvalg

JUNI
7. Friluftsgildehal. Distriktet
18. Sommerarrangement. Gr. 3

JULI
Ingen aktiviteter.

Oplysninger om møder og arrangementer
annonceres løbende i Gildeinfo og på

www.koegegildet.dk

Smal forårstravetur

Forårstraveturen, søndag den 22. maj, gik i år til Boesdal kalkbrud. Desværre var der kun 22 tilmeldte, hvoraf tre endda måtte melde afbud samme dag p.g.a. sygdom.

Da de resterende omsider var blevet samlet (én bilfuld havde først været i Faxe, en anden ved Stevns Fyr), hyggede vi os med den medbragte frokost i højt solskin og næsten vindstille. Derefter gik de, der kunne, en tur ned og rundt i det enorme hul, som kalkbrydningen i over 50 år efterlod, først som kalkbrud og – værk 1920 – 1978 under tre forskellige selskaber og siden da som rekreativt område i kommunalt regi. Stedet har været rammen om en lang række aktiviteter, såvel éngangs som tilbagevendende. Der har bl.a. været mountainbike-løb samt flere koncerter og udstillinger i den enorme pyramide, som i sin tid rummede lageret af brudt kalk.

Det er blevet fast tradition, at provstiet holder friluftsgudstjeneste i pinsen med deltagelse af kor og orkester. Det er et spektakulært skue, når kor, orkester og 12-15 præster i ornat ankommer i procession ved gudstjenestens begyndelse.

Efter traveturen trakterede arrangerende gruppe med kaffe, the, chokoladekage og pandekager. Da vi havde afsunget tre af årstidens smukkeste sange, skiltes vi sidst på eftermiddagen.

 

Forårstur

Forårsturen søndag den 22. maj går i år til Boesdal Kalkbrud, hvor vi skal opleve det spændende område, der efter et halvt århundredes kalkudvinding blev omdannet til et unikt fritidsområde, som nu er rammen om mange forskellige aktiviteter – organiserede og uorganiserede, éngangs- såvel som tilbagevendende.
Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved kalkbruddet, som ligger på vejen mellem Højerup og Rødvig – tættest på Rødvig.
Vi begynder med at nyde medbragt mad og drikkevarer. Husk tallerkener, glas, bestik og kopper. Om muligt også bord og stole – især hvis det regner. Der er en del borde og bænke på stedet, men ikke til alle. Og hvis vi i tilfælde af regn må krybe i ly i en gammel lade nede i kalkbruddet, kan vi ikke slæbe stedets tunge borde og bænke derned og tilbage igen.
Vi går en tur i bruddet og studerer de ophængte informationstavler, inden vi vender tilbage til parkeringspladsen, hvor arrangerende gruppe serverer kaffe og kage.
Tilmelding gruppevis til John, (mob. 23497270, mail johsch@mail.dk) senest tirsdag den 17. maj.

Med gildehilsen. Gruppe 3

Besøg af vore gildevenner fra Kristiansgildet

Gruppe 2 har påtaget sig at arrangere et træf med vores venskabsgilde fra Kristiansgildet.
Vi har i de sidste 10 år skiftevis været på besøg hos hinanden, og begge gilder har haft stor glæde af disse besøg.
Nu er det vores tur til at gøre gengæld for sidst vi var i Sverige i 2015, og vi har allerede sendt nedestående invitation til svenskerne.
For at planlægningen ikke skal halte bagefter, er det nødvendigt allerede nu, og senest den 31/5 at vide, hvor mange af jer, der har lyst, tid og lejlighed til at deltage enten (og helst) i hele arrangementet eller i dele af det. Som I kan se af programmet kan der blive tale om

1. Besøg i Andelsbyen Nyvang lørdag den 10/9
2. Festmiddag i Spejderhuset på Marksvinget – også den 10/9.
3. Besøg i Køge Miniby søndag formiddag den 11/9
Vi, som har besøgt Kristiansgildet, har altid oplevet stor gæstfrihed og et stort fremmøde af gildets egne medlemmer.
Vi håber, at I vil være med til at give svenskerne en god oplevelse ved deres besøg hos os i september.
Tilmelding til Else Holst Christensen, tlf.:  5626 7752, mail: elseholst@mail.dk senest den 31/5
Mvh
Gruppe 2

I Dag

Sct. Georgs Gilderne  i Dragsholm-, Gøngernes- og Vestsjællands
Distrikter.

 I-Dag

Lørdag den 7. november 2015 kl. 10.00

 Sognegården, Kirkepladsen 8 A, 4690 Haslev

Program:

Kl. 10.00.  Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30.  Henning Jahn pensioneret udviklingschef for handicap og psykiatri

og en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse – vil

fortælle om flg.: ”Fra Isolation og deportation til medborger”.

Kl. 12.15   Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15    Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og fhv. kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast mediekommentator på Dagbladet Information – også kendt for udsendelsen Mennesker og Medier – vil fortælle om flg.: ”Fra massemedier til en hel masse medier. Medieudviklingen i DK.”

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15    Farvel og tak for I-DAG.

 I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster

Pris for hele arrangementet kr. 200,00

 Direkte og bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde

Senest mandag den 26. oktober 2015 til:

DUS Jette Rasmussen – Dragsholm  tlf. 5927 7269
email: jetteogfrode@mail.dk
DUS Ole Skude – Vestsjælland  tlf. 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.d
Aase Dahl – Gøngerne tlf. 5636 3430
e.mail: aase.dahl@haslevnet.dk

 

 

 

Fellowship Day

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30

Kompagnihuset, Kompagnistrædet 3, 4700 Næstved.

Aftenens emne må være ”FLYGTNINGE”. Et emne, der på internationalt såvel som på europæisk niveau berører os alle. Specielt som medborger bør vi tage positivt del. –Et emne, vi i GIM-gruppen valgte for 8 måneder siden – dengang uvidende om, hvor voldsomt emnet i dag berører os.
GIM-gruppen inviterer til en aften med spændende foredrag, et musikalsk indslag – samt en let menu relateret til aftenens emne.
Aftenens program:
Kl. 18.30 Velkommen til alle.
Kl. 19.00 Andreas Kamm, Generalsekretær i Dansk flygtningehjælp vil være aftenens hovedtaler.
Kl. 19.45 Musikalsk indslag.
Kl. 20.00 En let menu. – Te, kaffe – kage.
Kl. 21.15 Tom Bovmann har på frivillig basis for 12 år siden startet en Gruppe i Næstved med ældre flygtninge.- ”Samvær på kryds & tværs”
Kl. 21.45 Fellowship-budskabet 2015.09.11
Kl. 22.00 ”Tak for i aften”.

Pris pr deltager vil være 130 kroner.
Timelding til egen gildekansler . Pr mail tilmeldes Gildets deltagere med navn senest den 20. oktober til tove.vahl.givskov@gmail.com
Vi glæder os til en spændende aften sammen med jer. –

På GIM-Gruppens vegne, Tove Vahl Givskov

Friluftsgildehal

For de flestes vedkommende er ferien nu slut, og der indkaldes til friluftsgildehal.

Vi mødes onsdag den 12.8. klokken 19,00 i spejderhuset.

Arrangerende gruppe serverer smørrebrød, kaffe, te og kage. I bedes selv medbringe bord og stol, service, glas, kop eller krus samt drikkevarer.

Tilmelding gerne gruppevis til Else Holst 40288752 senest 7. august.

Venlig hilsen og på gensyn den 12. august
Gruppe 2

Sommerarrangement/Familiedag

Søndag den 14. juni kl. 10:00 Borgcentret i Vordingborg.

vordingborg

Mødested ved P-pladsen ved lystbådehavnen, Havnevej i Vordingborg.

Gruppebillet til Borgcentret (uden IPad) katalog udleveres.

Vi forventer at bruge ca. 2,5 time ved Borgcentret.

Efterfølgende spiser vi vores medbragte mad og drikkelse ved Borgcentret eller på Lystbådehavnen.

Derefter kører vi videre til Lis og Peters sommerhus Druevej 6 Bakkebølle, hvor gruppen byder på kaffe og kage.

 Alle deltagere medbringer selv bord, stol, service, krus, mad og drikke.

Pris for besøg på Borgcentret samt efterfølgende kaffe og kage i sommerhuset kr. 75,00 pr. person.

Der er mulighed for at de deltagere der har lyst kan få serveret et aftensmåltid hos Lis og Peter (Forloren skildpadde) for kr. 30,00 pr person.

Tilmeldingsfrist søndag den 7. juni til Søren og Lene Birth – telefon: 51 50 6529 eller via mail: birth@privat.dk.

MødestedHusk at oplyse om du/I deltager aftensmåltidet.     

Hilsen Gruppe 5 + 6