Køgegildet

Vil du være med i et “Netværk der holder”?

Der er også plads til dig!

Du kan være spejder, tidligere spejder, spejderforældre, eller have haft anden tilknytning til spejderbevægelsen.

Du kan også være med uden at have haft tilknytning til spejderbevægelsen, blot du går ind for de værdier som vi værdsætter.

Køge gildets værdier:

  • Vi lytter og respekterer forskellighed.
  • Vi viser forståelse og tolerance.
  • Vi udvikler vores sociale netværk og arbejder for fællesskabet.
  • Vi støtter humanitært arbejde økonomisk.
  • Vi værner om miljøet.

Som mange andre foreninger, hører vores medlemmer aldersmæssigt til i den modne ende med 60+. Men selvfølgelig er yngre medlemmer meget velkomne.

Vi er inddelt i grupper på 6-9 personer og mødes ca. en gang om måneden hvor vi beskæftiger os med emner efter eget valg, eller tager på ture rundt omkring i landet.

Det vigtigste er at vi har det godt sammen og kan slappe af i hinandens selskab.

Vi håber, at du har lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede. Så kom og vær med i vores netværk. Vi tror på, at du sammen med os vil få gode oplevelse.

På landsplan er vi en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Se mere på landsgildets hjemmeside: www.sct-georg.dk