Sct. Georgs Gildehal 2018

Invitation til Sct. Georgs Gildehal. 

Onsdag d. 25 april 2018 i spejderhuset.

Vi starter kl. 19 med vandrehal og måske et lille glas. Efter vandrehallen indtager vi vores pladser i gildehallen for bl.a. at høre Sct. Georgs budskabet. Vi slutter af med et lille traktement samt kaffe og kage. Husk drikkevare.

Tilmelding til Jan. jan@gede.net eller 2724 7402 senest fredag d. 20 april.

Husk også at give besked selv om du ikke kommer.

Ø-gruppen.

Gildemødet, den 11. april 2018.

Gildemødet, den 11. april 2018 i Køge Spejderhus.

Dette møde bliver anderledes.

Intet foredrag og ingen egentlig spisning, så I skal have spist hjemmefra, og vi starter kl. 19.00.

Programmet bliver et causeri om franske vine, som Torben vil holde, med tilhørende smagsprøver og småbrød. Vi slutter af med lidt ost og lidt vin, samt kaffe og kage.

På rødvinssiden vil vi smagsmæssigt komme rundt om Bordeaux, med områdets store vine, omkring Bourgogne, med ligeså store vine og det sydlige Rhone, som gør det bedre og bedre. Vi ser også lidt på området Roussilion-Languedoc. Hver vin smages i en lille mængde på ca. 4 ccl, som man gør til vinsmagning. Altså i alt et pænt glas rødvin til hver, hvor kvaliteten af vinen bliver god.

Til osten (små portioner) vil blive forklaret og derefter serveret Alsace vin (hvid). Et lille glas til hver.

Alle vil kunne køre hjem.

Hvis der er tid og interesse kan vi også godt komme ind på nogle af Italiens gode vine.

Arrangementet koster 60 kr. og gildet giver et mindre tilskud for at kunne holde prisen nede på dette niveau. God vin koster penge.

Tilmelding til lene@lerbech.dk, eller på mobil 40498344 senest den 5. april.

Vi håber, at vi får en fornøjelig og lærerig aften.

Kulturgruppen.

Invitation til gildemøde

 

Invitation til Gildemøde onsdag, den 29. marts 2017

Vi mødes i Spejderhuset klokken 19.00, hvor vi har inviteret Steen Gede, dansk erhvervsleder og tidligere bestyrelsesmedlem i DSB, til at fortælle om sagen om IC4 togene. Såfremt tiden tillader det, vil Steen også fortælle om parallelsamfund, som findes i rengøringssektoren.

Efter Steen Gedes foredrag, som forventes af vare ca. 1 time, byder gruppe 5 og 6 på et måltid koldt mad. Husk selv at medbringe drikkevarer.

Efter maden serveres kaffe og kage, og mon ikke vi kan nå en fællessang inden vi slutter kl. 22.00.

Gruppevis tilmelding med navne til Kennith, senest fredag d. 24/3 på mail kennithmedi@gmail.com  eller SMS/telefon: 61 20 64 44.

Gruppe 5 og 6 glæder sig til at se jer

Adventstravetur 26. november

img_1921

Så er det tid for børn og barnlige sjæle at tage hul på julen med den traditionsrige adventstravetur, denne gang i Lellingeskoven.

Vi mødes kl. 13.30 på parkeringspladsen ved Yderholm, hvor vi går en (kortere) tur og finder gode ting til dekorationerne.

Derefter kører vi tilbage til Spejderhuset ca. kl. 15.00 til punch/sodavand og æbleskiver. Der vil traditionen tro være mulighed for at lave juledekorationer og mon ikke gruppe 1 finder på lidt aktiviteter til børnene. Medbring selv materialer, udover hvad du finder undervejs.

Tilmelding, antal børn/voksne, hos Frida tlf.: 21 39 91 08 eller frida@4ben.dk – senest 21. november.

Gildemøde den 21. september 2016

Gildemøde

Så er det snart tid for sæsonens første gildemøde. Vi mødes i Spejderhuset, onsdag den 21. september klokken 19, hvor vi skal spille samtalespil.

Hvad er et samtalespil? Lone, som sammen med distriktets øvrige DGM har været med til at udforme spillet vil give os en uddybende beskrivelse af spillet, og hvordan vi skal spille det. Lone vil sammen med Torben føre os igennem aftenens forløb, så vi oplever en samtale på en anderledes og struktureret måde.

Men kort fortalt er meningen med spillet, at samle tanker og ideer fra gilderne og lade svarene danne baggrund for en pjece, der fortæller om ”Spejderideen for voksne”.

Efter spillet serverer gruppe 4 en flæskestegssandwich og kaffe med hjemmebag. Drikkelse til sandwichen sørger man selv for.

Gruppevis tilmelding med navne til Conny og Ole, senest fredag den 16. september conny.ole@webspeed.dk eller telefon: 56 65 10 93

PS: DGM = Distriktsgildemester.

Årsprogram 2016-2017

1. Sct. Georgs Gilde. Køge

AUGUST
5. Friluftsgildehal.  Gr. 3

SEPTEMBER
6. Møde for gildeledelse. Distriktet
10/11 Kristianstad på besøg. Udvalg
21.  Gildemøde.  Gr. 4
28. Gilderådsmøde.  Ledelsen

OKTOBER
24. Fellowship day.  Distriktet

NOVEMBER
5. I-dag.   Distriktet
9. Gildehal.  Gr. 5-6
Fredslys ceremoni.  GIM
26. Adventstravetur. Gr. 6

DECEMBER
7. Gilderådsmøde.   Ledelsen

JANUAR
04. Nytårsgildehal.  Gr. 2
11. Nytårskur f/GM.     Distriktet
25. Gildemøde.  Gr. 3

FEBRUAR
27. Distriktsgildehal. Distriktet

MARTS
15. Gildeting.  Gr. 4
29. Gildemøde.  Gr. 5-6

APRIL
2. Ledelsesseminar.        Distriktet
12. Gilderådsmøde.  Ledelsen
19. Sct. Georgs Gildehal Gr. 1

MAJ
12. Forårstur  Gr. 2
17. Distriktsgildeting. Distriktet
28. Gilderally.  Udvalg

JUNI
7. Friluftsgildehal. Distriktet
18. Sommerarrangement. Gr. 3

JULI
Ingen aktiviteter.

Oplysninger om møder og arrangementer
annonceres løbende i Gildeinfo og på

www.koegegildet.dk

Smal forårstravetur

Forårstraveturen, søndag den 22. maj, gik i år til Boesdal kalkbrud. Desværre var der kun 22 tilmeldte, hvoraf tre endda måtte melde afbud samme dag p.g.a. sygdom.

Da de resterende omsider var blevet samlet (én bilfuld havde først været i Faxe, en anden ved Stevns Fyr), hyggede vi os med den medbragte frokost i højt solskin og næsten vindstille. Derefter gik de, der kunne, en tur ned og rundt i det enorme hul, som kalkbrydningen i over 50 år efterlod, først som kalkbrud og – værk 1920 – 1978 under tre forskellige selskaber og siden da som rekreativt område i kommunalt regi. Stedet har været rammen om en lang række aktiviteter, såvel éngangs som tilbagevendende. Der har bl.a. været mountainbike-løb samt flere koncerter og udstillinger i den enorme pyramide, som i sin tid rummede lageret af brudt kalk.

Det er blevet fast tradition, at provstiet holder friluftsgudstjeneste i pinsen med deltagelse af kor og orkester. Det er et spektakulært skue, når kor, orkester og 12-15 præster i ornat ankommer i procession ved gudstjenestens begyndelse.

Efter traveturen trakterede arrangerende gruppe med kaffe, the, chokoladekage og pandekager. Da vi havde afsunget tre af årstidens smukkeste sange, skiltes vi sidst på eftermiddagen.

 

Sommertur

SPEJDERGOLF
Invitation til Sct. Geors Gilderne i Køge
samt særligt indbudte tidligere spejdere

BEMÆRK: tidspunktet for hele arrangementet er ændret til kl 16.00. Så kan alle nå at spille, spise og synge omkring lejrbålet.
golf

Sommertur, lørdag d. 11. juni på Køge Minicenter

Vi inviterer til årets officielle turnering i spejdergolf! Arrangementet afholdes i tre dele, og du kan tilmelde dig den eller de dele, der passer dig. Arrangementet er en unik chance for at hilse på tidligere spejdere og
nuværende gildemedlemmer og mødes i munter kappestrid med børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre efter helt eget valg.

Del 1
14-16.00: Byggearrangementer – vi bygger vores egen minigolfbane
16.00-17.00: Turnering – der dystes på hurtighed og præcision.

Del 2
17.00-20.00: Aftensmad – over bål, naturligvis.
Dagens afsluttes med klassisk lejrbål.

Husk varmt tøj, myggespray, spisegrejer og måske lidt drikkevarer, hvis du har særlige ønsker.

Pris for arrangementer: Kr. 50,00 for hele dagen/aften, kr. 20,00 for eftermiddagsarrangementet alene. Børn under 8 år gratis.

Tilmelding via mail til frida@4ben.dk senest 3. juni
Husk at oplyse antal deltagere til del 1 og del 2.

Med spejderhilsen
Sct. Georgs Gilderne, Gruppe 1
Marianne Lerbech Jensen
Dorte Kiel
Iben Vernegren Christensen
Marika Juel Jørgensen
Mette Hartmann Misser
Frida Eyjolfsdottir
Malene Erkmann

Forårstur

Forårsturen søndag den 22. maj går i år til Boesdal Kalkbrud, hvor vi skal opleve det spændende område, der efter et halvt århundredes kalkudvinding blev omdannet til et unikt fritidsområde, som nu er rammen om mange forskellige aktiviteter – organiserede og uorganiserede, éngangs- såvel som tilbagevendende.
Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved kalkbruddet, som ligger på vejen mellem Højerup og Rødvig – tættest på Rødvig.
Vi begynder med at nyde medbragt mad og drikkevarer. Husk tallerkener, glas, bestik og kopper. Om muligt også bord og stole – især hvis det regner. Der er en del borde og bænke på stedet, men ikke til alle. Og hvis vi i tilfælde af regn må krybe i ly i en gammel lade nede i kalkbruddet, kan vi ikke slæbe stedets tunge borde og bænke derned og tilbage igen.
Vi går en tur i bruddet og studerer de ophængte informationstavler, inden vi vender tilbage til parkeringspladsen, hvor arrangerende gruppe serverer kaffe og kage.
Tilmelding gruppevis til John, (mob. 23497270, mail johsch@mail.dk) senest tirsdag den 17. maj.

Med gildehilsen. Gruppe 3

Besøg af vore gildevenner fra Kristiansgildet

Gruppe 2 har påtaget sig at arrangere et træf med vores venskabsgilde fra Kristiansgildet.
Vi har i de sidste 10 år skiftevis været på besøg hos hinanden, og begge gilder har haft stor glæde af disse besøg.
Nu er det vores tur til at gøre gengæld for sidst vi var i Sverige i 2015, og vi har allerede sendt nedestående invitation til svenskerne.
For at planlægningen ikke skal halte bagefter, er det nødvendigt allerede nu, og senest den 31/5 at vide, hvor mange af jer, der har lyst, tid og lejlighed til at deltage enten (og helst) i hele arrangementet eller i dele af det. Som I kan se af programmet kan der blive tale om

1. Besøg i Andelsbyen Nyvang lørdag den 10/9
2. Festmiddag i Spejderhuset på Marksvinget – også den 10/9.
3. Besøg i Køge Miniby søndag formiddag den 11/9
Vi, som har besøgt Kristiansgildet, har altid oplevet stor gæstfrihed og et stort fremmøde af gildets egne medlemmer.
Vi håber, at I vil være med til at give svenskerne en god oplevelse ved deres besøg hos os i september.
Tilmelding til Else Holst Christensen, tlf.:  5626 7752, mail: elseholst@mail.dk senest den 31/5
Mvh
Gruppe 2