Gildemedlemmerne var den 16. februar 2022 inviteret til gildemøde, hvor temaet var Beredskabsstyrelsen.

Erik Breum-Christensen fra Beredskabsstyrelsen Sjælland, der til daglig er chef for værnepligtsuddannelsen i Næstved, holdt foredrag om, hvad beredskabsstyrelsen er, og hvordan og hvor de arbejder.

Beredskabsstyrelsen, som tidligere bl.a. hed Civilforsvaret løser en lang række opgaver ved ulykker og katastrofer, og opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab og assisterer redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder i tilfælde af bl.a. brand, rednings- og miljøopgaver.

Endvidere uddanner Beredskabsstyrelsen Sjælland ca. 125 værnepligtige til brand- og redningsfolk hvert år. De værnepligtige får uddannelser inden for brand, miljø, redning, førstehjælp og meget mere.

Det var et spændende og interessant foredrag.

Efter foredraget serverede arrangerende gruppe Skipperlabskovs.