Smal forårstravetur

Forårstraveturen, søndag den 22. maj, gik i år til Boesdal kalkbrud. Desværre var der kun 22 tilmeldte, hvoraf tre endda måtte melde afbud samme dag p.g.a. sygdom.

Da de resterende omsider var blevet samlet (én bilfuld havde først været i Faxe, en anden ved Stevns Fyr), hyggede vi os med den medbragte frokost i højt solskin og næsten vindstille. Derefter gik de, der kunne, en tur ned og rundt i det enorme hul, som kalkbrydningen i over 50 år efterlod, først som kalkbrud og – værk 1920 – 1978 under tre forskellige selskaber og siden da som rekreativt område i kommunalt regi. Stedet har været rammen om en lang række aktiviteter, såvel éngangs som tilbagevendende. Der har bl.a. været mountainbike-løb samt flere koncerter og udstillinger i den enorme pyramide, som i sin tid rummede lageret af brudt kalk.

Det er blevet fast tradition, at provstiet holder friluftsgudstjeneste i pinsen med deltagelse af kor og orkester. Det er et spektakulært skue, når kor, orkester og 12-15 præster i ornat ankommer i procession ved gudstjenestens begyndelse.

Efter traveturen trakterede arrangerende gruppe med kaffe, the, chokoladekage og pandekager. Da vi havde afsunget tre af årstidens smukkeste sange, skiltes vi sidst på eftermiddagen.