Invitation til Sct. Georgs Gildehal. 

Onsdag d. 25 april 2018 i spejderhuset.

Vi starter kl. 19 med vandrehal og måske et lille glas. Efter vandrehallen indtager vi vores pladser i gildehallen for bl.a. at høre Sct. Georgs budskabet. Vi slutter af med et lille traktement samt kaffe og kage. Husk drikkevare.

Tilmelding til Jan. jan@gede.net eller 2724 7402 senest fredag d. 20 april.

Husk også at give besked selv om du ikke kommer.

Ø-gruppen.