Sct. Georgsgildehal

Så er det snart april og vi mødes i Køge Spejderhus onsdag den 22. april klokken 19 til vandrehal, senest klokken 19,30 hvor gildehallen starter.

Efter gildehallen serverer gruppe 3 “landgangsbrød”, kaffe, te og kage.

Hvis du ikke drikker rødvin, som gildet donerer, så husk egne drikkevarer.

Tilmelding senest fredag den 17. april (men gerne inden 14. april) såvidt muligt gruppevis til John på 23 49 72 70.

På gensyn – gruppe 3

 

 

Print

Til alle gildebrødre

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til landsgildeting igen.

I henhold til loven skal vi vedtage en ny handlingsplan.

Den handlingsplan vi vedtog i 2013 har jo ikke givet anledning til de store ændringer ude i gilderne, og den har været kritiseret fra flere sider. Dette til trods for at den blev vedtaget enstemmigt ved landsgildetinget i Slesvig.

Derfor vil vi nu prøve at få formuleret en handlingsplan, der kan række helt ud i gildebevægelsens  yderste hjørner, og som kan føre til at de intentioner, der er nedlagt i den får konsekvenser. Fra landsgildeledelsen lægger vi vægt på, at det skal være en handlingsplan, der bringer “Spejderidéen for voksne” mod nye horisonter.

Vi har derfor indkaldt distriktsmestrene til et møde den 25. april, og vi vil i den forbindelse opfordre alle gildebrødre til gennem deres gildemester at komme med input til distriktsgildemesteren, så han/hun kan være klædt på til mødet, hvor handlingsplanen skal udformes.

Altså skriv dine forslag ned, giv dem til din gildemester, som sørger for at give dem videre til distriktsmesteren.

Med gildehilsen

Landsgildeledelsen

DUS netværket Sjælland inviterer på “rumrejse”

Mariann Albjerg fortæller om sit arbejdsliv igennem 30 år hos NASA. Har medvirket ved 50 amerikanske rumflyvninger

Omtrent samtidig med den sidste amerikanske Space Shuttle mission gik dansk-fødte Mariann Albjerg på pension. I et foredrag fortæller hun om sine jobs i amerikansk rumfart.

rumrejseHvordan er det at se jorden ude fra rummet?
Hvordan er det at være vægtløs i et rumfartøj?

Du kan høre meget mere om NASA sammen med gildebrødre fra hele Sjælland

Søndag d. 19. april 2015 kl. 12.30 – 16.00.
Hillerødholmskolen.
Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød
Bus 302 til døren og 301

Vi byder på smørrebrød og eftermiddagskaffe
for 90 kr., som betales ved indgangen.
Drikkevarer købes.

Tilmeld dig sammen med andre fra dit gilde, venner og bekendte til distriktets uddannelses¬sekretær (DUS) senest den 31 marts 2015.

I Vestsjælland kan man melde sig til hos Ole Skude,
helst på mail: goskude@stofanet.dk eller på tlf. 5852 2458

Tag familie og gæster med og få en hyggelig dag.
Fyld bilen op og mød op til et inspirerende arrangement.