Invitation til gildemøde

 

Invitation til Gildemøde onsdag, den 29. marts 2017

Vi mødes i Spejderhuset klokken 19.00, hvor vi har inviteret Steen Gede, dansk erhvervsleder og tidligere bestyrelsesmedlem i DSB, til at fortælle om sagen om IC4 togene. Såfremt tiden tillader det, vil Steen også fortælle om parallelsamfund, som findes i rengøringssektoren.

Efter Steen Gedes foredrag, som forventes af vare ca. 1 time, byder gruppe 5 og 6 på et måltid koldt mad. Husk selv at medbringe drikkevarer.

Efter maden serveres kaffe og kage, og mon ikke vi kan nå en fællessang inden vi slutter kl. 22.00.

Gruppevis tilmelding med navne til Kennith, senest fredag d. 24/3 på mail kennithmedi@gmail.com  eller SMS/telefon: 61 20 64 44.

Gruppe 5 og 6 glæder sig til at se jer

Adventstravetur 26. november

img_1921

Så er det tid for børn og barnlige sjæle at tage hul på julen med den traditionsrige adventstravetur, denne gang i Lellingeskoven.

Vi mødes kl. 13.30 på parkeringspladsen ved Yderholm, hvor vi går en (kortere) tur og finder gode ting til dekorationerne.

Derefter kører vi tilbage til Spejderhuset ca. kl. 15.00 til punch/sodavand og æbleskiver. Der vil traditionen tro være mulighed for at lave juledekorationer og mon ikke gruppe 1 finder på lidt aktiviteter til børnene. Medbring selv materialer, udover hvad du finder undervejs.

Tilmelding, antal børn/voksne, hos Frida tlf.: 21 39 91 08 eller frida@4ben.dk – senest 21. november.

Gildemøde den 21. september 2016

Gildemøde

Så er det snart tid for sæsonens første gildemøde. Vi mødes i Spejderhuset, onsdag den 21. september klokken 19, hvor vi skal spille samtalespil.

Hvad er et samtalespil? Lone, som sammen med distriktets øvrige DGM har været med til at udforme spillet vil give os en uddybende beskrivelse af spillet, og hvordan vi skal spille det. Lone vil sammen med Torben føre os igennem aftenens forløb, så vi oplever en samtale på en anderledes og struktureret måde.

Men kort fortalt er meningen med spillet, at samle tanker og ideer fra gilderne og lade svarene danne baggrund for en pjece, der fortæller om ”Spejderideen for voksne”.

Efter spillet serverer gruppe 4 en flæskestegssandwich og kaffe med hjemmebag. Drikkelse til sandwichen sørger man selv for.

Gruppevis tilmelding med navne til Conny og Ole, senest fredag den 16. september conny.ole@webspeed.dk eller telefon: 56 65 10 93

PS: DGM = Distriktsgildemester.

Smal forårstravetur

Forårstraveturen, søndag den 22. maj, gik i år til Boesdal kalkbrud. Desværre var der kun 22 tilmeldte, hvoraf tre endda måtte melde afbud samme dag p.g.a. sygdom.

Da de resterende omsider var blevet samlet (én bilfuld havde først været i Faxe, en anden ved Stevns Fyr), hyggede vi os med den medbragte frokost i højt solskin og næsten vindstille. Derefter gik de, der kunne, en tur ned og rundt i det enorme hul, som kalkbrydningen i over 50 år efterlod, først som kalkbrud og – værk 1920 – 1978 under tre forskellige selskaber og siden da som rekreativt område i kommunalt regi. Stedet har været rammen om en lang række aktiviteter, såvel éngangs som tilbagevendende. Der har bl.a. været mountainbike-løb samt flere koncerter og udstillinger i den enorme pyramide, som i sin tid rummede lageret af brudt kalk.

Det er blevet fast tradition, at provstiet holder friluftsgudstjeneste i pinsen med deltagelse af kor og orkester. Det er et spektakulært skue, når kor, orkester og 12-15 præster i ornat ankommer i procession ved gudstjenestens begyndelse.

Efter traveturen trakterede arrangerende gruppe med kaffe, the, chokoladekage og pandekager. Da vi havde afsunget tre af årstidens smukkeste sange, skiltes vi sidst på eftermiddagen.

 

Sommertur

SPEJDERGOLF
Invitation til Sct. Geors Gilderne i Køge
samt særligt indbudte tidligere spejdere

BEMÆRK: tidspunktet for hele arrangementet er ændret til kl 16.00. Så kan alle nå at spille, spise og synge omkring lejrbålet.
golf

Sommertur, lørdag d. 11. juni på Køge Minicenter

Vi inviterer til årets officielle turnering i spejdergolf! Arrangementet afholdes i tre dele, og du kan tilmelde dig den eller de dele, der passer dig. Arrangementet er en unik chance for at hilse på tidligere spejdere og
nuværende gildemedlemmer og mødes i munter kappestrid med børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre efter helt eget valg.

Del 1
14-16.00: Byggearrangementer – vi bygger vores egen minigolfbane
16.00-17.00: Turnering – der dystes på hurtighed og præcision.

Del 2
17.00-20.00: Aftensmad – over bål, naturligvis.
Dagens afsluttes med klassisk lejrbål.

Husk varmt tøj, myggespray, spisegrejer og måske lidt drikkevarer, hvis du har særlige ønsker.

Pris for arrangementer: Kr. 50,00 for hele dagen/aften, kr. 20,00 for eftermiddagsarrangementet alene. Børn under 8 år gratis.

Tilmelding via mail til frida@4ben.dk senest 3. juni
Husk at oplyse antal deltagere til del 1 og del 2.

Med spejderhilsen
Sct. Georgs Gilderne, Gruppe 1
Marianne Lerbech Jensen
Dorte Kiel
Iben Vernegren Christensen
Marika Juel Jørgensen
Mette Hartmann Misser
Frida Eyjolfsdottir
Malene Erkmann

Forårstur

Forårsturen søndag den 22. maj går i år til Boesdal Kalkbrud, hvor vi skal opleve det spændende område, der efter et halvt århundredes kalkudvinding blev omdannet til et unikt fritidsområde, som nu er rammen om mange forskellige aktiviteter – organiserede og uorganiserede, éngangs- såvel som tilbagevendende.
Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved kalkbruddet, som ligger på vejen mellem Højerup og Rødvig – tættest på Rødvig.
Vi begynder med at nyde medbragt mad og drikkevarer. Husk tallerkener, glas, bestik og kopper. Om muligt også bord og stole – især hvis det regner. Der er en del borde og bænke på stedet, men ikke til alle. Og hvis vi i tilfælde af regn må krybe i ly i en gammel lade nede i kalkbruddet, kan vi ikke slæbe stedets tunge borde og bænke derned og tilbage igen.
Vi går en tur i bruddet og studerer de ophængte informationstavler, inden vi vender tilbage til parkeringspladsen, hvor arrangerende gruppe serverer kaffe og kage.
Tilmelding gruppevis til John, (mob. 23497270, mail johsch@mail.dk) senest tirsdag den 17. maj.

Med gildehilsen. Gruppe 3

Besøg af vore gildevenner fra Kristiansgildet

Gruppe 2 har påtaget sig at arrangere et træf med vores venskabsgilde fra Kristiansgildet.
Vi har i de sidste 10 år skiftevis været på besøg hos hinanden, og begge gilder har haft stor glæde af disse besøg.
Nu er det vores tur til at gøre gengæld for sidst vi var i Sverige i 2015, og vi har allerede sendt nedestående invitation til svenskerne.
For at planlægningen ikke skal halte bagefter, er det nødvendigt allerede nu, og senest den 31/5 at vide, hvor mange af jer, der har lyst, tid og lejlighed til at deltage enten (og helst) i hele arrangementet eller i dele af det. Som I kan se af programmet kan der blive tale om

1. Besøg i Andelsbyen Nyvang lørdag den 10/9
2. Festmiddag i Spejderhuset på Marksvinget – også den 10/9.
3. Besøg i Køge Miniby søndag formiddag den 11/9
Vi, som har besøgt Kristiansgildet, har altid oplevet stor gæstfrihed og et stort fremmøde af gildets egne medlemmer.
Vi håber, at I vil være med til at give svenskerne en god oplevelse ved deres besøg hos os i september.
Tilmelding til Else Holst Christensen, tlf.:  5626 7752, mail: elseholst@mail.dk senest den 31/5
Mvh
Gruppe 2

Adventstravetur 2015 et besøg hos en gammel kending

Vi mødes kl. 13.30 ved Vallø Slotspark, hvor vi går en lidt alternativ tur.
Derefter kører vi tilbage til Spejderhuset, ca. kl. 15.00 til punch/sodavand og æbleskiver. Der vil det traditionen tro være mulighed for at lave juledekorationer. Medbring selv materialer.

Tilmelding, antal børn/voksne, hos Frida tlf.:21399108 eller frida@4ben.dk – senest 21. november.

Gildemøde 21. oktober 2015 kl. 18.45

Gruppe 6 har fornøjelsen at invitere til gildemøde onsdag, den 21. oktober 2015 klokken 18,45 i spejderhuset.

Aftenens program:

18.45   Gruppe 6 byder velkommen.

19.00   Poul Erik Jensen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Køge Kommune, fortæller om kommende bygge- og anlægsaktiviteter i Køge. Poul Erik vil blandt andet fortælle om Køge Nord Station, Universitetssygehuset, Køge Park,Køge Nordhavn og Køge Kyst.

20,00   Gruppe 6 byder på kaffe og sandwich.

20.45  Landsgildetinger 2015. Repræsentanter fra gildeledelsen og arbejdsgrupperne, vil fortælle om landsgildetinget kammeratskabsaften og festmiddagen. Undervejs vises billeder.

21,30   Afslutning

Tiderne er anslået.

Omkring traktementet, gør vi opmærksom på at der der kun serveres 2 sandwich og kaffe. Hvis ønskes, medbringer man egne drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Lissie – mail: lc@4cc.dk eller telefon 27 64 25 07, senest den 7. oktober.

venlig hilsen

Gruppe 6