Gildemøde den 21. september 2016

Gildemøde

Så er det snart tid for sæsonens første gildemøde. Vi mødes i Spejderhuset, onsdag den 21. september klokken 19, hvor vi skal spille samtalespil.

Hvad er et samtalespil? Lone, som sammen med distriktets øvrige DGM har været med til at udforme spillet vil give os en uddybende beskrivelse af spillet, og hvordan vi skal spille det. Lone vil sammen med Torben føre os igennem aftenens forløb, så vi oplever en samtale på en anderledes og struktureret måde.

Men kort fortalt er meningen med spillet, at samle tanker og ideer fra gilderne og lade svarene danne baggrund for en pjece, der fortæller om ”Spejderideen for voksne”.

Efter spillet serverer gruppe 4 en flæskestegssandwich og kaffe med hjemmebag. Drikkelse til sandwichen sørger man selv for.

Gruppevis tilmelding med navne til Conny og Ole, senest fredag den 16. september conny.ole@webspeed.dk eller telefon: 56 65 10 93

PS: DGM = Distriktsgildemester.