Ø-gruppen inviterer dig til Gildemøde Onsdag d. 20. oktober kl.19.00 i Spejderhuset.
Denne aften har vi besøg af en rigtig søspejderentusiast, der beredvilligt uddeler af sine oplevelser indenfor denne gren af spejdersporten. Kom, hør og oplev noget af det, du muligvis gik af glip af, da du selv var spejder.
Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig til Hans på enten 29807278 eller hans.kroejer@gmail.com senest søndag d. 17. oktober. Du medbringer selv drikkevarer.
Vel mødt til et Gildemøde i hyggeligt samvær med alle de andre.
På Ø-gruppens vegne Hans Krøyer