Adventstravetur 2015 et besøg hos en gammel kending

Vi mødes kl. 13.30 ved Vallø Slotspark, hvor vi går en lidt alternativ tur.
Derefter kører vi tilbage til Spejderhuset, ca. kl. 15.00 til punch/sodavand og æbleskiver. Der vil det traditionen tro være mulighed for at lave juledekorationer. Medbring selv materialer.

Tilmelding, antal børn/voksne, hos Frida tlf.:21399108 eller frida@4ben.dk – senest 21. november.

Gildemøde 21. oktober 2015 kl. 18.45

Gruppe 6 har fornøjelsen at invitere til gildemøde onsdag, den 21. oktober 2015 klokken 18,45 i spejderhuset.

Aftenens program:

18.45   Gruppe 6 byder velkommen.

19.00   Poul Erik Jensen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Køge Kommune, fortæller om kommende bygge- og anlægsaktiviteter i Køge. Poul Erik vil blandt andet fortælle om Køge Nord Station, Universitetssygehuset, Køge Park,Køge Nordhavn og Køge Kyst.

20,00   Gruppe 6 byder på kaffe og sandwich.

20.45  Landsgildetinger 2015. Repræsentanter fra gildeledelsen og arbejdsgrupperne, vil fortælle om landsgildetinget kammeratskabsaften og festmiddagen. Undervejs vises billeder.

21,30   Afslutning

Tiderne er anslået.

Omkring traktementet, gør vi opmærksom på at der der kun serveres 2 sandwich og kaffe. Hvis ønskes, medbringer man egne drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Lissie – mail: lc@4cc.dk eller telefon 27 64 25 07, senest den 7. oktober.

venlig hilsen

Gruppe 6

I Dag

Sct. Georgs Gilderne  i Dragsholm-, Gøngernes- og Vestsjællands
Distrikter.

 I-Dag

Lørdag den 7. november 2015 kl. 10.00

 Sognegården, Kirkepladsen 8 A, 4690 Haslev

Program:

Kl. 10.00.  Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30.  Henning Jahn pensioneret udviklingschef for handicap og psykiatri

og en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse – vil

fortælle om flg.: ”Fra Isolation og deportation til medborger”.

Kl. 12.15   Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15    Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og fhv. kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast mediekommentator på Dagbladet Information – også kendt for udsendelsen Mennesker og Medier – vil fortælle om flg.: ”Fra massemedier til en hel masse medier. Medieudviklingen i DK.”

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15    Farvel og tak for I-DAG.

 I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster

Pris for hele arrangementet kr. 200,00

 Direkte og bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde

Senest mandag den 26. oktober 2015 til:

DUS Jette Rasmussen – Dragsholm  tlf. 5927 7269
email: jetteogfrode@mail.dk
DUS Ole Skude – Vestsjælland  tlf. 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.d
Aase Dahl – Gøngerne tlf. 5636 3430
e.mail: aase.dahl@haslevnet.dk

 

 

 

Fellowship Day

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30

Kompagnihuset, Kompagnistrædet 3, 4700 Næstved.

Aftenens emne må være ”FLYGTNINGE”. Et emne, der på internationalt såvel som på europæisk niveau berører os alle. Specielt som medborger bør vi tage positivt del. –Et emne, vi i GIM-gruppen valgte for 8 måneder siden – dengang uvidende om, hvor voldsomt emnet i dag berører os.
GIM-gruppen inviterer til en aften med spændende foredrag, et musikalsk indslag – samt en let menu relateret til aftenens emne.
Aftenens program:
Kl. 18.30 Velkommen til alle.
Kl. 19.00 Andreas Kamm, Generalsekretær i Dansk flygtningehjælp vil være aftenens hovedtaler.
Kl. 19.45 Musikalsk indslag.
Kl. 20.00 En let menu. – Te, kaffe – kage.
Kl. 21.15 Tom Bovmann har på frivillig basis for 12 år siden startet en Gruppe i Næstved med ældre flygtninge.- ”Samvær på kryds & tværs”
Kl. 21.45 Fellowship-budskabet 2015.09.11
Kl. 22.00 ”Tak for i aften”.

Pris pr deltager vil være 130 kroner.
Timelding til egen gildekansler . Pr mail tilmeldes Gildets deltagere med navn senest den 20. oktober til tove.vahl.givskov@gmail.com
Vi glæder os til en spændende aften sammen med jer. –

På GIM-Gruppens vegne, Tove Vahl Givskov

Friluftsgildehal

For de flestes vedkommende er ferien nu slut, og der indkaldes til friluftsgildehal.

Vi mødes onsdag den 12.8. klokken 19,00 i spejderhuset.

Arrangerende gruppe serverer smørrebrød, kaffe, te og kage. I bedes selv medbringe bord og stol, service, glas, kop eller krus samt drikkevarer.

Tilmelding gerne gruppevis til Else Holst 40288752 senest 7. august.

Venlig hilsen og på gensyn den 12. august
Gruppe 2

Sommerarrangement/Familiedag

Søndag den 14. juni kl. 10:00 Borgcentret i Vordingborg.

vordingborg

Mødested ved P-pladsen ved lystbådehavnen, Havnevej i Vordingborg.

Gruppebillet til Borgcentret (uden IPad) katalog udleveres.

Vi forventer at bruge ca. 2,5 time ved Borgcentret.

Efterfølgende spiser vi vores medbragte mad og drikkelse ved Borgcentret eller på Lystbådehavnen.

Derefter kører vi videre til Lis og Peters sommerhus Druevej 6 Bakkebølle, hvor gruppen byder på kaffe og kage.

 Alle deltagere medbringer selv bord, stol, service, krus, mad og drikke.

Pris for besøg på Borgcentret samt efterfølgende kaffe og kage i sommerhuset kr. 75,00 pr. person.

Der er mulighed for at de deltagere der har lyst kan få serveret et aftensmåltid hos Lis og Peter (Forloren skildpadde) for kr. 30,00 pr person.

Tilmeldingsfrist søndag den 7. juni til Søren og Lene Birth – telefon: 51 50 6529 eller via mail: birth@privat.dk.

MødestedHusk at oplyse om du/I deltager aftensmåltidet.     

Hilsen Gruppe 5 + 6

Forårstravetur

bregentved2

Søndag d. 10. maj inviterer gruppe 1 på forårstravetur til Bregentved. Vi mødes kl. 14.00 på. parkeringspladsen ved Bregentved. Her har gruppen planlagt en tur på 3 km med mulighed for at skære hjørner og vælge en kortere rute. Herefter nydes kaffen ved parkeringspladsen. Gruppe 1 sørger for kage, alle medbringer selv kaffe, the, stole og service. Da der er begrænsede parkeringspladser anbefales det at vi fylder bilerne bedst muligt.

Programmet gennemføres uanset vejret 😉

Tilmelding gruppevis til Iben på ggivc@greve-gym.dk senest 8. maj.

 

Friluftsgildehal,mandag den 8. juni 2015 kl. 18,30

Madsnedø

Distriktet og 3. Vordingborg inviterer alle gildemedlemmer i Gøngernes distrikt til friluftsgildehal på Masnedø Fort, Vordingborg.

Program:
kl.18:30 Vi mødes på Madsnedø Fort til vandrehal.
Kl. 18:45 Der uddeles forplejning.
Kl. 19:30 Torben Nørgaard starter rundvisning og fortæller om fortets historie.
Kl. 21:00 Gildehal.
Ca. 21:45 Tak for i aften.

Pris for arrangementet: Kr. 50 -, der betales ved ankomst.
Du skal selv medbringe:
Drikkevarer, tallerken, bestik, stol og evt. bord, tøj til friluftsarrangement.

Tilmelding med navn, via egen kansler, senest den 27. maj 2015 til gruppeleder Lykke Vinter- Nielsen, 5538 6176, eller nj-koreskole@hotmail.com.