Sommertur

SPEJDERGOLF
Invitation til Sct. Geors Gilderne i Køge
samt særligt indbudte tidligere spejdere

BEMÆRK: tidspunktet for hele arrangementet er ændret til kl 16.00. Så kan alle nå at spille, spise og synge omkring lejrbålet.
golf

Sommertur, lørdag d. 11. juni på Køge Minicenter

Vi inviterer til årets officielle turnering i spejdergolf! Arrangementet afholdes i tre dele, og du kan tilmelde dig den eller de dele, der passer dig. Arrangementet er en unik chance for at hilse på tidligere spejdere og
nuværende gildemedlemmer og mødes i munter kappestrid med børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre efter helt eget valg.

Del 1
14-16.00: Byggearrangementer – vi bygger vores egen minigolfbane
16.00-17.00: Turnering – der dystes på hurtighed og præcision.

Del 2
17.00-20.00: Aftensmad – over bål, naturligvis.
Dagens afsluttes med klassisk lejrbål.

Husk varmt tøj, myggespray, spisegrejer og måske lidt drikkevarer, hvis du har særlige ønsker.

Pris for arrangementer: Kr. 50,00 for hele dagen/aften, kr. 20,00 for eftermiddagsarrangementet alene. Børn under 8 år gratis.

Tilmelding via mail til frida@4ben.dk senest 3. juni
Husk at oplyse antal deltagere til del 1 og del 2.

Med spejderhilsen
Sct. Georgs Gilderne, Gruppe 1
Marianne Lerbech Jensen
Dorte Kiel
Iben Vernegren Christensen
Marika Juel Jørgensen
Mette Hartmann Misser
Frida Eyjolfsdottir
Malene Erkmann

Forårstur

Forårsturen søndag den 22. maj går i år til Boesdal Kalkbrud, hvor vi skal opleve det spændende område, der efter et halvt århundredes kalkudvinding blev omdannet til et unikt fritidsområde, som nu er rammen om mange forskellige aktiviteter – organiserede og uorganiserede, éngangs- såvel som tilbagevendende.
Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved kalkbruddet, som ligger på vejen mellem Højerup og Rødvig – tættest på Rødvig.
Vi begynder med at nyde medbragt mad og drikkevarer. Husk tallerkener, glas, bestik og kopper. Om muligt også bord og stole – især hvis det regner. Der er en del borde og bænke på stedet, men ikke til alle. Og hvis vi i tilfælde af regn må krybe i ly i en gammel lade nede i kalkbruddet, kan vi ikke slæbe stedets tunge borde og bænke derned og tilbage igen.
Vi går en tur i bruddet og studerer de ophængte informationstavler, inden vi vender tilbage til parkeringspladsen, hvor arrangerende gruppe serverer kaffe og kage.
Tilmelding gruppevis til John, (mob. 23497270, mail johsch@mail.dk) senest tirsdag den 17. maj.

Med gildehilsen. Gruppe 3

Besøg af vore gildevenner fra Kristiansgildet

Gruppe 2 har påtaget sig at arrangere et træf med vores venskabsgilde fra Kristiansgildet.
Vi har i de sidste 10 år skiftevis været på besøg hos hinanden, og begge gilder har haft stor glæde af disse besøg.
Nu er det vores tur til at gøre gengæld for sidst vi var i Sverige i 2015, og vi har allerede sendt nedestående invitation til svenskerne.
For at planlægningen ikke skal halte bagefter, er det nødvendigt allerede nu, og senest den 31/5 at vide, hvor mange af jer, der har lyst, tid og lejlighed til at deltage enten (og helst) i hele arrangementet eller i dele af det. Som I kan se af programmet kan der blive tale om

1. Besøg i Andelsbyen Nyvang lørdag den 10/9
2. Festmiddag i Spejderhuset på Marksvinget – også den 10/9.
3. Besøg i Køge Miniby søndag formiddag den 11/9
Vi, som har besøgt Kristiansgildet, har altid oplevet stor gæstfrihed og et stort fremmøde af gildets egne medlemmer.
Vi håber, at I vil være med til at give svenskerne en god oplevelse ved deres besøg hos os i september.
Tilmelding til Else Holst Christensen, tlf.:  5626 7752, mail: elseholst@mail.dk senest den 31/5
Mvh
Gruppe 2

Adventstravetur 2015 et besøg hos en gammel kending

Vi mødes kl. 13.30 ved Vallø Slotspark, hvor vi går en lidt alternativ tur.
Derefter kører vi tilbage til Spejderhuset, ca. kl. 15.00 til punch/sodavand og æbleskiver. Der vil det traditionen tro være mulighed for at lave juledekorationer. Medbring selv materialer.

Tilmelding, antal børn/voksne, hos Frida tlf.:21399108 eller frida@4ben.dk – senest 21. november.

Gildemøde 21. oktober 2015 kl. 18.45

Gruppe 6 har fornøjelsen at invitere til gildemøde onsdag, den 21. oktober 2015 klokken 18,45 i spejderhuset.

Aftenens program:

18.45   Gruppe 6 byder velkommen.

19.00   Poul Erik Jensen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Køge Kommune, fortæller om kommende bygge- og anlægsaktiviteter i Køge. Poul Erik vil blandt andet fortælle om Køge Nord Station, Universitetssygehuset, Køge Park,Køge Nordhavn og Køge Kyst.

20,00   Gruppe 6 byder på kaffe og sandwich.

20.45  Landsgildetinger 2015. Repræsentanter fra gildeledelsen og arbejdsgrupperne, vil fortælle om landsgildetinget kammeratskabsaften og festmiddagen. Undervejs vises billeder.

21,30   Afslutning

Tiderne er anslået.

Omkring traktementet, gør vi opmærksom på at der der kun serveres 2 sandwich og kaffe. Hvis ønskes, medbringer man egne drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Lissie – mail: lc@4cc.dk eller telefon 27 64 25 07, senest den 7. oktober.

venlig hilsen

Gruppe 6

I Dag

Sct. Georgs Gilderne  i Dragsholm-, Gøngernes- og Vestsjællands
Distrikter.

 I-Dag

Lørdag den 7. november 2015 kl. 10.00

 Sognegården, Kirkepladsen 8 A, 4690 Haslev

Program:

Kl. 10.00.  Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30.  Henning Jahn pensioneret udviklingschef for handicap og psykiatri

og en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse – vil

fortælle om flg.: ”Fra Isolation og deportation til medborger”.

Kl. 12.15   Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15    Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og fhv. kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast mediekommentator på Dagbladet Information – også kendt for udsendelsen Mennesker og Medier – vil fortælle om flg.: ”Fra massemedier til en hel masse medier. Medieudviklingen i DK.”

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15    Farvel og tak for I-DAG.

 I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster

Pris for hele arrangementet kr. 200,00

 Direkte og bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde

Senest mandag den 26. oktober 2015 til:

DUS Jette Rasmussen – Dragsholm  tlf. 5927 7269
email: jetteogfrode@mail.dk
DUS Ole Skude – Vestsjælland  tlf. 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.d
Aase Dahl – Gøngerne tlf. 5636 3430
e.mail: aase.dahl@haslevnet.dk

 

 

 

Fellowship Day

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30

Kompagnihuset, Kompagnistrædet 3, 4700 Næstved.

Aftenens emne må være ”FLYGTNINGE”. Et emne, der på internationalt såvel som på europæisk niveau berører os alle. Specielt som medborger bør vi tage positivt del. –Et emne, vi i GIM-gruppen valgte for 8 måneder siden – dengang uvidende om, hvor voldsomt emnet i dag berører os.
GIM-gruppen inviterer til en aften med spændende foredrag, et musikalsk indslag – samt en let menu relateret til aftenens emne.
Aftenens program:
Kl. 18.30 Velkommen til alle.
Kl. 19.00 Andreas Kamm, Generalsekretær i Dansk flygtningehjælp vil være aftenens hovedtaler.
Kl. 19.45 Musikalsk indslag.
Kl. 20.00 En let menu. – Te, kaffe – kage.
Kl. 21.15 Tom Bovmann har på frivillig basis for 12 år siden startet en Gruppe i Næstved med ældre flygtninge.- ”Samvær på kryds & tværs”
Kl. 21.45 Fellowship-budskabet 2015.09.11
Kl. 22.00 ”Tak for i aften”.

Pris pr deltager vil være 130 kroner.
Timelding til egen gildekansler . Pr mail tilmeldes Gildets deltagere med navn senest den 20. oktober til tove.vahl.givskov@gmail.com
Vi glæder os til en spændende aften sammen med jer. –

På GIM-Gruppens vegne, Tove Vahl Givskov

Friluftsgildehal

For de flestes vedkommende er ferien nu slut, og der indkaldes til friluftsgildehal.

Vi mødes onsdag den 12.8. klokken 19,00 i spejderhuset.

Arrangerende gruppe serverer smørrebrød, kaffe, te og kage. I bedes selv medbringe bord og stol, service, glas, kop eller krus samt drikkevarer.

Tilmelding gerne gruppevis til Else Holst 40288752 senest 7. august.

Venlig hilsen og på gensyn den 12. august
Gruppe 2