Gildemøde 21. oktober 2015 kl. 18.45

Gruppe 6 har fornøjelsen at invitere til gildemøde onsdag, den 21. oktober 2015 klokken 18,45 i spejderhuset.

Aftenens program:

18.45   Gruppe 6 byder velkommen.

19.00   Poul Erik Jensen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Køge Kommune, fortæller om kommende bygge- og anlægsaktiviteter i Køge. Poul Erik vil blandt andet fortælle om Køge Nord Station, Universitetssygehuset, Køge Park,Køge Nordhavn og Køge Kyst.

20,00   Gruppe 6 byder på kaffe og sandwich.

20.45  Landsgildetinger 2015. Repræsentanter fra gildeledelsen og arbejdsgrupperne, vil fortælle om landsgildetinget kammeratskabsaften og festmiddagen. Undervejs vises billeder.

21,30   Afslutning

Tiderne er anslået.

Omkring traktementet, gør vi opmærksom på at der der kun serveres 2 sandwich og kaffe. Hvis ønskes, medbringer man egne drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Lissie – mail: lc@4cc.dk eller telefon 27 64 25 07, senest den 7. oktober.

venlig hilsen

Gruppe 6

I Dag

Sct. Georgs Gilderne  i Dragsholm-, Gøngernes- og Vestsjællands
Distrikter.

 I-Dag

Lørdag den 7. november 2015 kl. 10.00

 Sognegården, Kirkepladsen 8 A, 4690 Haslev

Program:

Kl. 10.00.  Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30.  Henning Jahn pensioneret udviklingschef for handicap og psykiatri

og en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse – vil

fortælle om flg.: ”Fra Isolation og deportation til medborger”.

Kl. 12.15   Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15    Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og fhv. kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast mediekommentator på Dagbladet Information – også kendt for udsendelsen Mennesker og Medier – vil fortælle om flg.: ”Fra massemedier til en hel masse medier. Medieudviklingen i DK.”

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15    Farvel og tak for I-DAG.

 I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster

Pris for hele arrangementet kr. 200,00

 Direkte og bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde

Senest mandag den 26. oktober 2015 til:

DUS Jette Rasmussen – Dragsholm  tlf. 5927 7269
email: jetteogfrode@mail.dk
DUS Ole Skude – Vestsjælland  tlf. 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.d
Aase Dahl – Gøngerne tlf. 5636 3430
e.mail: aase.dahl@haslevnet.dk

 

 

 

Fellowship Day

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30

Kompagnihuset, Kompagnistrædet 3, 4700 Næstved.

Aftenens emne må være ”FLYGTNINGE”. Et emne, der på internationalt såvel som på europæisk niveau berører os alle. Specielt som medborger bør vi tage positivt del. –Et emne, vi i GIM-gruppen valgte for 8 måneder siden – dengang uvidende om, hvor voldsomt emnet i dag berører os.
GIM-gruppen inviterer til en aften med spændende foredrag, et musikalsk indslag – samt en let menu relateret til aftenens emne.
Aftenens program:
Kl. 18.30 Velkommen til alle.
Kl. 19.00 Andreas Kamm, Generalsekretær i Dansk flygtningehjælp vil være aftenens hovedtaler.
Kl. 19.45 Musikalsk indslag.
Kl. 20.00 En let menu. – Te, kaffe – kage.
Kl. 21.15 Tom Bovmann har på frivillig basis for 12 år siden startet en Gruppe i Næstved med ældre flygtninge.- ”Samvær på kryds & tværs”
Kl. 21.45 Fellowship-budskabet 2015.09.11
Kl. 22.00 ”Tak for i aften”.

Pris pr deltager vil være 130 kroner.
Timelding til egen gildekansler . Pr mail tilmeldes Gildets deltagere med navn senest den 20. oktober til tove.vahl.givskov@gmail.com
Vi glæder os til en spændende aften sammen med jer. –

På GIM-Gruppens vegne, Tove Vahl Givskov

Friluftsgildehal

For de flestes vedkommende er ferien nu slut, og der indkaldes til friluftsgildehal.

Vi mødes onsdag den 12.8. klokken 19,00 i spejderhuset.

Arrangerende gruppe serverer smørrebrød, kaffe, te og kage. I bedes selv medbringe bord og stol, service, glas, kop eller krus samt drikkevarer.

Tilmelding gerne gruppevis til Else Holst 40288752 senest 7. august.

Venlig hilsen og på gensyn den 12. august
Gruppe 2

Sommerarrangement/Familiedag

Søndag den 14. juni kl. 10:00 Borgcentret i Vordingborg.

vordingborg

Mødested ved P-pladsen ved lystbådehavnen, Havnevej i Vordingborg.

Gruppebillet til Borgcentret (uden IPad) katalog udleveres.

Vi forventer at bruge ca. 2,5 time ved Borgcentret.

Efterfølgende spiser vi vores medbragte mad og drikkelse ved Borgcentret eller på Lystbådehavnen.

Derefter kører vi videre til Lis og Peters sommerhus Druevej 6 Bakkebølle, hvor gruppen byder på kaffe og kage.

 Alle deltagere medbringer selv bord, stol, service, krus, mad og drikke.

Pris for besøg på Borgcentret samt efterfølgende kaffe og kage i sommerhuset kr. 75,00 pr. person.

Der er mulighed for at de deltagere der har lyst kan få serveret et aftensmåltid hos Lis og Peter (Forloren skildpadde) for kr. 30,00 pr person.

Tilmeldingsfrist søndag den 7. juni til Søren og Lene Birth – telefon: 51 50 6529 eller via mail: birth@privat.dk.

MødestedHusk at oplyse om du/I deltager aftensmåltidet.     

Hilsen Gruppe 5 + 6

Forårstravetur

bregentved2

Søndag d. 10. maj inviterer gruppe 1 på forårstravetur til Bregentved. Vi mødes kl. 14.00 på. parkeringspladsen ved Bregentved. Her har gruppen planlagt en tur på 3 km med mulighed for at skære hjørner og vælge en kortere rute. Herefter nydes kaffen ved parkeringspladsen. Gruppe 1 sørger for kage, alle medbringer selv kaffe, the, stole og service. Da der er begrænsede parkeringspladser anbefales det at vi fylder bilerne bedst muligt.

Programmet gennemføres uanset vejret 😉

Tilmelding gruppevis til Iben på ggivc@greve-gym.dk senest 8. maj.

 

Friluftsgildehal,mandag den 8. juni 2015 kl. 18,30

Madsnedø

Distriktet og 3. Vordingborg inviterer alle gildemedlemmer i Gøngernes distrikt til friluftsgildehal på Masnedø Fort, Vordingborg.

Program:
kl.18:30 Vi mødes på Madsnedø Fort til vandrehal.
Kl. 18:45 Der uddeles forplejning.
Kl. 19:30 Torben Nørgaard starter rundvisning og fortæller om fortets historie.
Kl. 21:00 Gildehal.
Ca. 21:45 Tak for i aften.

Pris for arrangementet: Kr. 50 -, der betales ved ankomst.
Du skal selv medbringe:
Drikkevarer, tallerken, bestik, stol og evt. bord, tøj til friluftsarrangement.

Tilmelding med navn, via egen kansler, senest den 27. maj 2015 til gruppeleder Lykke Vinter- Nielsen, 5538 6176, eller nj-koreskole@hotmail.com.

 

 

Handleplan 2015-2017

Til ALLE i Gøngernes distrikt

Som I måske ved, afholder landsgildet et møde for DGM, den 25. april i Ringsted. Mødets emne er landsgildets handleplan for 2015-2017. Der er ikke megen tid til forberedelse og distriktsledelsen mener ikke, vi kan presse flere distriktsmøder ind. Derfor opfordrer vi jer alle – og her tænker vi på ALLE, gilder, grupper og GB til at komme med jeres ideer og tanker om indholdet i en handleplan, der kan bringe os videre de næste 2-3-4-5…… mange år!

Ifølge vore loves § 8 Landsgildeting, skal LGM forelægge planer for den kommende periode til godkendelse.

En handleplan hænger sammen med Sct. Georgs Gildernes visioner, da vi ikke har hørt, at der er overvejelser om ændring af visionerne, går vi ud fra, at de er som de var på LGT 2013.

Generelt kan man sige, at en vision bunder i et ønske om at forandre bevægelsen fra sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Det vil sige, at en vision fx indeholder en ønskelig beskrivelse af medlemstilgang.

En vision er udenfor rækkevidde, men indenfor synsvidde!

VISION: (fra 2011)

At udvikle gildearbejdet

  • Så flere får lyst til at være med og deltage i den personlige udvikling, gildearbejdet tilbyder
  • Så gilderne er synlige aktører på humanitære områder
  • Så gilderne er et fællesskab, hvor spejderideen udvikles for voksne

Indholdet i den handleplan, der blev vedtaget på LGT 2013 var delt op i områder, UDVIKLING – forbedre kvaliteten i arbejdet, PERSONLIG UDVIKLING – Udvikle spejderideen for voksne og udbrede kendskab til gildebevægelsen, HUMANITÆRE OPGAVER – bl.a. at gøre 23. april til fælles ”uddelingsdag”, SAMARBEJDE med danske organisationer – udvikle samarbejdet med ledelserne i spejderkorpsene og tage et overblik over de organisationer, vi samarbejder med, SAMARBEJDE – internationalt fx deltagelse i NBSR træf 2015.

Hvad skal Sct. Georgs Gildernes handleplan for 2015-2017 indeholde?

De 5 spejderkorps har ”købt” en Ø!

De 5 spejderkorps er gået sammen om et ambitiøst fælleskorpsligt initiativ, som skal styrke både spejderbevægelsen og vores omkringliggende samfund. Derfor er der blevet nedsat en tænketank – SPEJDERNES TÆNKETANK.

Flere af Danmarks største fonde er opsatte på at være med til at løfte spejderarbejdet.

Læs mere på www.spejder.dk

Hvor er Sct. Georgs Gilderne henne i den udvikling – vi må konstatere, at vi er sakket helt og aldeles agterud. Vi sidder på bagsmækken og dingler med benene, henfalden i tanker om tidligere tiders bedrifter!

Vores handleplan for den kommende periode skal bringe os ind i ”kampen” igen – hvis vi ikke selv har ideerne og kræfterne må vi have hjælp ”udefra” – vi skal nok ikke forvente, at spejderkorpsene vil trække os med. Men måske kunne vi hente økonomisk støtte i nogle af erhvervslivets fonde eller måske kunne vi henvende os til Sct. Georgs Fonden!

Ideer til handleplan 2015-2017?

  • Hvordan bliver vi (igen) en attraktiv samarbejdspartner for spejderkorpsene?
  • Hvordan bliver vi det 6 ben SPEJDERNES TÆNKETANK?
  • Hvordan får vi MEDLEMSTILGANG – af yngre medlemmer?
  • Hvordan får vi udviklet ”Spejderideen for voksne”?

Spejdernes Tænketank har henover vinteren udfoldet en mission, vision og strategi for spejderne i Danmark.

I rapporten bliver det foreslået at spejdernes kapacitet løftes til at udvikle mange flere børn og unge i Danmark til aktive samfundsborgere gennem tre initiativer:

  • At give unge mulighed for at engagere sig i nyskabende projekter med partnere fra det offentlige, erhvervsliv m.fl. i et forløb, som har fået navnet Projektmagerne.
  • At levere stærk, fælleskorpslig ledertræning i programmet Ledelseslaboratoriet med fokus på innovation, ledelse og socialt entreprenørskab
  • At sætte en ny dagsorden om unges skaberkraft og samfundsansvar i en branding kampagne. Kampagnen involverer et tv-ungdomsprogram blandt andet med konkurrencer i patruljer.

Der er nok at tage fat på!

Når I nu har læst mine tanker og er blevet inspireret, så fat kuglepen eller pc og send mig jeres tanker, så forsøger jeg at lave et sammenkog inden den 13. april, hvor jeg mødes til ”formøde” med Sjællandsnetværket! Telefonen er også en mulighed jeg kan træffes på 4011 0648.

Vi har i dag, den 23. marts – hvis vi aftaler, at jeg skal have jeres tanker inden den 10. april, så har jeg lidt tid til at bearbejde det, inden jeg mødes med netværket!

Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi kommer med et positivt input til den kommende handleplan, jeg glæder mig til at høre fra jer.

Mange hilsener Lone

 

 

 

 

 

Sct. Georgsgildehal

Så er det snart april og vi mødes i Køge Spejderhus onsdag den 22. april klokken 19 til vandrehal, senest klokken 19,30 hvor gildehallen starter.

Efter gildehallen serverer gruppe 3 “landgangsbrød”, kaffe, te og kage.

Hvis du ikke drikker rødvin, som gildet donerer, så husk egne drikkevarer.

Tilmelding senest fredag den 17. april (men gerne inden 14. april) såvidt muligt gruppevis til John på 23 49 72 70.

På gensyn – gruppe 3