Årsprogram 2016-2017

1. Sct. Georgs Gilde. Køge

AUGUST
5. Friluftsgildehal.  Gr. 3

SEPTEMBER
6. Møde for gildeledelse. Distriktet
10/11 Kristianstad på besøg. Udvalg
21.  Gildemøde.  Gr. 4
28. Gilderådsmøde.  Ledelsen

OKTOBER
24. Fellowship day.  Distriktet

NOVEMBER
5. I-dag.   Distriktet
9. Gildehal.  Gr. 5-6
Fredslys ceremoni.  GIM
26. Adventstravetur. Gr. 6

DECEMBER
7. Gilderådsmøde.   Ledelsen

JANUAR
04. Nytårsgildehal.  Gr. 2
11. Nytårskur f/GM.     Distriktet
25. Gildemøde.  Gr. 3

FEBRUAR
27. Distriktsgildehal. Distriktet

MARTS
15. Gildeting.  Gr. 4
29. Gildemøde.  Gr. 5-6

APRIL
2. Ledelsesseminar.        Distriktet
12. Gilderådsmøde.  Ledelsen
19. Sct. Georgs Gildehal Gr. 1

MAJ
12. Forårstur  Gr. 2
17. Distriktsgildeting. Distriktet
28. Gilderally.  Udvalg

JUNI
7. Friluftsgildehal. Distriktet
18. Sommerarrangement. Gr. 3

JULI
Ingen aktiviteter.

Oplysninger om møder og arrangementer
annonceres løbende i Gildeinfo og på

www.koegegildet.dk