Print

Til alle gildebrødre

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til landsgildeting igen.

I henhold til loven skal vi vedtage en ny handlingsplan.

Den handlingsplan vi vedtog i 2013 har jo ikke givet anledning til de store ændringer ude i gilderne, og den har været kritiseret fra flere sider. Dette til trods for at den blev vedtaget enstemmigt ved landsgildetinget i Slesvig.

Derfor vil vi nu prøve at få formuleret en handlingsplan, der kan række helt ud i gildebevægelsens  yderste hjørner, og som kan føre til at de intentioner, der er nedlagt i den får konsekvenser. Fra landsgildeledelsen lægger vi vægt på, at det skal være en handlingsplan, der bringer “Spejderidéen for voksne” mod nye horisonter.

Vi har derfor indkaldt distriktsmestrene til et møde den 25. april, og vi vil i den forbindelse opfordre alle gildebrødre til gennem deres gildemester at komme med input til distriktsgildemesteren, så han/hun kan være klædt på til mødet, hvor handlingsplanen skal udformes.

Altså skriv dine forslag ned, giv dem til din gildemester, som sørger for at give dem videre til distriktsmesteren.

Med gildehilsen

Landsgildeledelsen